Tutornetwerk
Home
Online bijles
Huiswerkbegeleiding
Over ons
Help
Studietips
Nieuws
Gastenboek
Vacatures
Scholen
Prijzen
Huiswerkbegeleiding en bijles online zorgen voor meer vrije tijd.

Nieuws uit het onderwijs

Al het nieuws over het onderwijs, huiswerk, bijles en huiswerkbegeleiding vind je hier. In de media is veel te lezen over huiswerk!

 
Online huiswerkhulp

AMSTERDAM -  Volgens Michelle Wisse-Brands (45) en Miranda Ko-van der Molen (48) kampen talloze scholieren met problemen als zij hun huiswerk maken. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagden stopt met opgaven maken als het moeilijk wordt. Volgens Wisse en Ko biedt Tutornetwerk de oplossing.Miranda Ko en Michelle Wisse willen
groeien van 25 naar 1000 bijlesleerlingen.
Foto: Ger Loeffen

Ouders zijn niet altijd kundig genoeg om de schoolvragen van een puberende zoon of dochter te beantwoorden. Als docenten Nederlands merken Wisse en Ko dit maar al te vaak. Leerlingen die hun huiswerk niet afhebben, geven vaak het excuus dat de opgaven te moeilijk waren en dat de ouders hen ook niet konden helpen. "Papa en mama waren aan het werk of vonden de vraag zelf ook moeilijk", zegt Wisse.

Uit onderzoek van Wisse en Ko onder 140 scholieren op netwerksite Hyves blijkt dat ruim driekwart van de ondervraagden de pen neerlegt als de opgaven te moeilijk worden. Wisse: "We hebben geluisterd naar de wens van de scholieren. Buitenschoolse huiswerkbegeleiding valt vaak niet in de smaak, of is te duur voor de ouders. Tutornetwerk is een betaalbare onlinehulp voor scholieren."

De leerling kan een bijlestegoed kopen dat net als beltegoed werkt. Na het inloggen op de site, gaat de tijd lopen en wordt het tegoed minder. Als de jongere ingelogd is, kan hij vragen stellen aan de desbetreffende tutor. "Het is helemaal veilig", stelt Ko. "De leerling en tutor verstrekken geen persoonlijke gegevens, er zijn geen gezichten te zien en wij surveilleren online."

De tutors zijn in het virtuele klaslokaal aanwezig op de tijdstippen dat leerlingen hun huiswerk maken, bijvoorbeeld op zondagmiddag. De begeleiders hebben allerlei achtergronden.

Ko: "De meesten zijn studenten van eerste- of tweedegraads lerarenopleidingen. Die hebben niet alleen verstand van een vak, maar weten ook hoe ze opgaven uit kunnen leggen."

Momenteel zijn er 25 scholieren die van Tutornetwerk gebruikmaken. Wisse en Ko zijn tevreden met het aantal. "Als straks de eindexamens beginnen, denk ik dat de scholieren ons gaan vinden." De beide leraressen hopen over een half jaar duizend jongeren via hun site te kunnen helpen met hun huiswerk.
Bron: De Telegraaf / www.detelegraaf.nl, 13 april 2010 

Uit het volgende item blijkt dat het belangrijk is om goed te scoren op de kernvakken. Huiswerkbegeleiding en bijles voor de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde) wordt belangrijker dan ooit!

Guuske Ledoux  over plannen Van Bijsterveld

 "Ik moet wat doen". Dat zegt minister Van Bijsterveld van Onderwijs. Want uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat Nederland is gedaald op de ranglijst. Met wiskunde en natuurwetenschappen zijn we gezakt naar de 11e plaats, het leesniveau is hetzelfde gebleven. Van Bijsterveldt wil actie, middelbare scholen moeten zich meer tot 'kerntaken' beperken. Guuske Ledoux is wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut, dat onderzoek naar ondermeer onderwijs doet.

Bron: http://nos.nl/audio/203597-guuske-ledoux-over-plannen-van-bijsterveld.html

 

Ook voor scholen kan meer aandacht voor huiswerk, bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding en bijles belangrijk zijn:

Van Bijsterveld wil zeer zwakke school harder aanpakken
donderdag 10 februari 2011 11:00

Scholen die ‘zeer zwak’ presteren krijgen van minister Marja van
Bijsterveldt (CDA, Onderwijs) nog maar één jaar de tijd om zich te herstellen. Nu is dat nog twee jaar.

Van Bijsterveldt (CDA, Onderwijs) wil sneller ingrijpen bij zeer zwakke scholen, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Forse maatregel
Deze scholen krijgen eerder hulp, maar als ze toch afzakken, krijgen ze nog maar een jaar de tijd om de kwaliteit op orde te brengen. Daarna kan de bekostiging worden stopgezet en de school gesloten. Nu kan dat pas na twee jaar.

Van Bijsterveldt noemt het een forse maatregel. Maar als een zeer zwakke school ondanks alle aansporingen en hulp het onderwijs en de resultaten niet weet te verbeteren, kan het niet anders, aldus de minister.

‘Ik kan dan de school sluiten. Dat is ingrijpend, maar het belang van goed onderwijs voor elk kind staat voor mij voorop,’ schrijft ze.

 

Lees hieronder over het onzelfstandige puberbrein: o.a. dit onderzoek heeft ons op het idee gebracht van online huiswerkbegeleiding en bijles!

Puberbrein nog onzelfstandig 

Puberhersenen zijn nog niet goed in staat om zelfstandig te leren. Het ‘nieuwe leren’ is dan ook niet zo geschikt voor scholieren, bepleiten hersenwetenschappers.

Puberende hersenen zijn niet goed in staat om zelfstandig te leren, en het onderwijs doet er goed aan dit inzicht uit de hersenwetenschappen ter harte te nemen. Dat bepleitten hersenonderzoekers Jelle Jolles en Eveline Crone gisteren voor de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen. Voor het ‘nieuwe leren’, waarbij de nadruk ligt op het zélf opdoen van kennis, is het scholierenbrein dan ook simpelweg niet geschikt. Er zijn juist inspirerende leerkrachten nodig.

Het ‘nieuwe leren’ is een onderwijsfilosofie waarin de nadruk erg ligt op zelfstandig kennis verwerven. In het verleden is dat op sommige scholen niet goed afgelopen, omdat leerlingen daar alleen nog maar hoefden te leren wat ze zelf wilden weten. Sommige kinderen kwamen dan bijvoorbeeld helemaal niet aan leren rekenen toe. Door zulke uitwassen heeft het nieuwe leren een slechte naam gekregen. Aanhangers distantiëren zich tegenwoordig dan ook steeds nadrukkelijk van dat ‘laat maar waaien onderwijs’.

Gedragswetenschappelijke inzichten als deze bereiken maar mondjesmaat de dagelijkse onderwijspraktijk. Op zich is het daar ook nog wat vroeg voor, zegt Crone vandaag in de Trouw, want meer onderzoek is nog nodig. Toch tekenen ook voorstanders van het nieuwe leren aan dat volledige zelfstandigheid voor bijvoorbeeld een 16-jarige wat te ver gaat. De Utrechtse hoogleraar Simons is zo’n voorstander. Hij verscheen gisteren ook voor de commissie en vindt dat leerlingen juist moeten werken aan het verwerven van meer zelfstandigheid: “Je gaat nu eenmaal naar school om iets te leren wat je nog niet kunt.”

Door Asha ten Broeke / Bron:  http://www.kennislink.nl

 

Je kind helpen bij het huiswerk is lastig en leidt vaak tot ruzie. Daarom is online bijles en huiswerkbegeleiding een oplossing voor ouders.

Ook ouders hikken tegen huiswerk aan 

In het traditionele gezin was het zo’n klassiek zeuronderwerp voor pa of ma: ’Kind, heb jij je huiswerk al af?’ In het moderne huishouden hebben niet alleen leerlingen moeite met een schrift vol opgaven, maar hikken ook hun ouders er behoorlijk tegenaan. Uit onderzoek voor het boek ’Van basis- naar voortgezet onderwijs’ blijkt dat slechts zestien procent van de leerlingen thuis altijd hulp krijgt bij het schoolwerk

 Door Eefje Oomen / Bron: 
www.ad.nl

 

Op onze pagina voor scholen laten we zien wat onze mogelijkheden zijn voor huiswerkbegeleiding en bijles op school.
 

Huiswerkbegeleiding op de middelbare school

Het bestaat al heel lang: huiswerkbegeleiding, oftewel particuliere initiatieven om scholieren te helpen bij hun huiswerk. Veel verder dan een zolder met tafels en stoelen kwam het vaak niet, hoewel het de redding is geweest van veel pubers die door hun ouders naar die klasjes werden gestuurd. 

Tegenwoordig gaat het er heel wat professioneler aan toe. In diverse steden ontstaan er op dit moment grotere, goed opgezette centra voor
naschoolse huiswerkbegeleiding.  

Bron: www.ouders.nl

 

Tutornetwerk.nl: bijles, huiswerkbegeleiding, hulp bij examentraining voor examen, herexamen en PTA. Op elk moment hulp bij alle schoolvakken, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en  Nederlands.  

Huiswerkbegeleiding en bijles wiskunde helpt bij je tentamens.